O nás

Výbor MOV

K základným úlohám a cieľom našej odborovej organizácie patrí prioritne kolektívne vyjednávanie so zámerom dosiahnutia priaznivých mzdových, pracovných a sociálnych podmienok.

Zoroslav Smolinský

Predseda MOV,
člen Dozornej rady VW SK, a.s.

Členstvo v komisiách:
– sociálna komisia, komisia konta pracovného času, komisia BOZP, Nadácia VW SK, a.s.

Jolana Julkeová

Podpredseda MOV,
člen Dozornej rady VW SK, a.s.

Členstvo v komisiách:
– sociálna komisia, komisia konta pracovného času, komisia BOZP, stravovacia komisia, Nadácia VW SK, a.s.

Radovan Húska

Predseda Halového výboru - úsek č. I
hala H3 SUV

Členstvo v komisiách:
– komisia konta pracovného času, komisia BOZP, škodová komisia

Dušan Chalupa

Predseda Halového výboru - úsek č. II
hala H3 NSF, lanovka

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, stravovacia komisia, škodová komisia, dopravná komisia

Ladislav Wenhardt

Predseda Halového výboru - úsek č. III
hala H8, VW Logistics (železnica, navážka), kompetenčné centrum techniky hala H1, závodové zariadenia hala H1, ČOV, závodová technika

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, stravovacia komisia, komisia idea manažment

Slavomír Hodermarský

Predseda Halového výboru - úsek č. IV
hala H6a, hala H6b, Preskam

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, dopravná komisia, komisia pracovné odevy

František Sajan

Predseda Halového výboru - úsek č. V
hala H2 a H2a

Členstvo v komisiách:
– komisia konta pracovného času, komisia BOZP, komisia idea manažment, komisia pracovné odevy

Ondrej Baláž

Predseda Halového výboru - úsek č. VI
hala H4 a,b,c, lisovňa

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, komisia pracovné odevy

Ján Macho

Predseda Halového výboru - úsek č. VII
závod VW Martin

Členstvo v komisiách:
– sociálna komisia Martin, komisia konta pracovného času, komisia BOZP, stravovacia komisia, komisia idea manažment

Zdenko Lehocký

Predseda Halového výboru - úsek č. VIII
firma DHL

Členstvo v komisiách:
– sociálna komisia, komisia BOZP, škodová komisia

Martin Mikula

Predseda Halového výboru - úsek č. IX
hala H5, person. a finančná oblasť, logistika, Autovision Slovakia, nástrojáreň Stupava

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP

Iveta Hírešová

Členka výboru poverená prácou so ženami

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP

Denisa Rajzíková

Sekretariát MOV

Miriam Havelková

Ekonómka MOV

Nina Kyselová

Ekonómka MOV

Pavel Zdenek

Interná komunikácia MOV

Naša História

Dňa 26. októbra 2016 bola odovzdaná registrácia Odborovej organizácie Moderné odbory Volkswagen vedeniu spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Do novovytvorených odborov vstúpilo počas prvých 48 hodín vyše 5 500 zamestnancov. 29. novembra 2016 sa uskutočnila Ustanovujúca Konferencia Odborovej organizácie Moderné odbory Volkswagen, po ktorej prebehli v dňoch
12. – 19. decembra 2016 prvé voľby do orgánov Moderných odborov Volkswagen.
Moderné odbory Volkswagen vznikli po vylúčení pôvodnej odborovej organizácie z OZ KOVO.
Vzniku pôvodnej Základnej organizácie OZ KOVO VW predchádzalo uskutočnenie verejného zhromaždenia zamestnancov VW, spol. s.r.o. BA s cieľom založiť vlastnú odborovú organizáciu. Na zhromaždení bol zvolený prípravný výbor, ktorý uskutočnil ďalšie potrebné kroky. Ustanovujúca schôdza sa konala dňa 23.4. 1992.
Pôvodná Základná organizácia OZ KOVO VW spol. s r.o. BA bola dňa 28.5. 1992 zapísaná do registra organizačných jednotiek OZ KOVO pod organizačným číslom 03 – 2634 – 7102. Dňa 15.7. 1992 pridelila Mestská správa SŠÚ Bratislava IČO 30779201, čím boli splnené všetky administratívne podmienky a odborová organizácia s počtom 194 členov mohla začať svoju činnosť. Na základe platných stanov OZ KOVO, ktoré sú evidované na MV SR, bola táto základná organizácie organizačnou jednotkou OZ KOVO, mala právnu subjektivitu a konala vo svojom mene.