František Sajan

Predseda Halového výboru - úsek č. V
hala H2 a H2a

Členstvo v komisiách:
– komisia konta pracovného času, komisia BOZP, komisia idea manažment, komisia pracovné odevy