Ján Macho

Predseda Halového výboru - úsek č. VII
závod VW Martin

Členstvo v komisiách:
– sociálna komisia Martin, komisia konta pracovného času, komisia BOZP, stravovacia komisia, komisia idea manažment