Martin Mikula

Predseda Halového výboru - úsek č. IX
hala H5, person. a finančná oblasť, logistika, Volkswagen Group Services, nástrojáreň Stupava

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, stravovacia komisia