Ondrej Baláž

Predseda Halového výboru - úsek č. VI
hala H4 a,b,c, lisovňa

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, komisia pracovné odevy