Radovan Húska

Predseda Halového výboru - úsek č. I
hala H3 SUV

Členstvo v komisiách:
– komisia konta pracovného času, komisia BOZP, škodová komisia