Zdenko Lehocký

Predseda Halového výboru - úsek č. VIII
firma DHL

Členstvo v komisiách:
– sociálna komisia, komisia BOZP, škodová komisia