Vážení odborári, kolegyne a kolegovia prosím vyjadrite svoj názor k forme stravovania v našich závodoch VW v tejto ankete.