Iveta Hírešová

Členka výboru poverená prácou so ženami

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP