Marek Straka

Predseda HV DHL – logistika

Členstvo v komisiách:
– škodová komisia
– sociálna komisia
– komisia BOZP