Ondrej Baláž

Predseda Halového výboru - Hala H4 a

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, komisia pracovné odevy