Slavomír Hodermarský

Predseda Halového výboru - Hala H6, Preskam

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, dopravná komisia, komisia pracovné odevy