Zoroslav Smolinský

Predseda MOV,
člen Dozornej rady VW SK, a.s.

Členstvo v komisiách:
-sociálna komisia, komisia BOZP, Nadácia VW SK, a.s.

– Životopis – Zoroslav Smolinský
– http://smolinsky.blog.sme.sk/