Stanovisko MOV k nariaďovaniu dovolenky

Milí členovia,

na základe vašich otázok vám podávame nasledovné stanovisko k nariaďovaniu čerpania dovolenky zamestnávateľom v súvislosti s oznámenými prekážkami v práci na strane zamestnávateľa.

Podľa § 111 ods. 1 môže zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky zamestnancovi, pričom však musí prihliadať na jeho oprávnený záujem. Takéto nariadenie čerpania dovolenky však môže byť len na dni, ktoré mal zamestnanec odpracovať podľa svojho zmenového kalendára. Ak už teda zamestnávateľ zverejnil oznam o tom, že v určité dni sa nebude pracovať z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa, nemôže už zamestnancovi vedúci nariadiť na tieto dni čerpanie dovolenky.

Pokiaľ tak niektorí vedúci urobili, postupovali v rozpore so ZP a pokynom zamestnávateľa.

Prosíme vás, aby ste nám mená týchto vedúcich oznámili resp. názov vášho pracoviska, budeme ich osobne riešiť s vedením spoločnosti.

Váš tím MOV