Stojíme za Vami

PRACUJEME PRE NAŠICH ČLENOV

K základným úlohám a cieľom našej odborovej organizácie patrí prioritne kolektívne vyjednávanie so zámerom dosiahnutia priaznivých mzdových, pracovných a sociálnych podmienok.

ZÍSKAJ ISTOTY

Presadzujeme oprávnené požiadavky svojich členov, obhajujeme ich zamestnanecké, mzdové, pracovné, sociálne, kultúrne práva a záujmy.

SLUŽBY JEDNOTLIVCOM

Právne poradenstvo pre členov MOV nielen v pracovno-právnej ale aj súkromnej oblasti priamo v kancelárii Moderných odborov Volkswagen.

BENEFITY

Každý člen našich odborov môže využívať množstvo benefitov, vďaka ktorým si môže naplno oddýchnuť, potešiť nielen seba ale aj svojich blízkych.

Stojíme za Vami

“Moderná odborová politika je jeden z najlepších nástrojov na zlepšenie platových a pracovných podmienok zamestnancov. V Moderných odboroch Volkswagen je naším prvoradým cieľom neustále zlepšovať pracovné podmienky našich zamestnancov. Našou najdôležitejšou zásadou je, že na svojich zástupcov v odboroch sa môžete vždy obrátiť. Moderné odbory Volkswagen stoja za svojimi členmi.”

Kto sme?

VÝBOR MOV

 • Jolana Julkeová

  Predseda Moderných odborov Volkswagen,
  člen Dozornej rady VW SK, a.s.

  Členstvo v komisiách: sociálna komisia, komisia KPČ
  Nadácia VW SK, a.s.

 • Dušan Chalupa

  Podpredseda Moderných odborov Volkswagen

  – člen dozornej rady VW SK

  Členstvo v komisiách:
  – sociálna komisia, komisia KPČ

 • Radovan Húska

  Predseda halového úseku - hala H3 montáž SUV

  Členstvo v komisiách:
  – komisia KPČ, stravovacia komisia

 • Ladislav Wenhardt

  Predseda halového úseku - hala H8, výroba agregátov a prevodoviek, technický servis, kompetenčné centrum techniky

  Členstvo v komisiách:
  – komisia BOZP, škodová komisia

 • František Sajan

  Predseda halového výboru - hala H2 ( stará lakovňa )

  Členstvo v komisiách:
  – komisia BOZP, komisia idea manažment

 • Ján Macho

  Predseda halového úseku - závod VW Martin

  Členstvo v komisiách:
  – sociálna komisia Martin, komisia BOZP, stravovacia komisia, komisia idea manažment

 • Zdenko Lehocký

  Predseda halového úseku - firma DHL

  Členstvo v komisiách:
  – sociálna komisia, komisia BOZP, škodová komisia

 • Róbert Pribil

  Predseda halového úseku - firma DHL
 • Martin Mikula

  Predseda halového úseku - hala H5, administratíva, personálna a finančná oblasť, logistika VW, Volkswagen Group Services, nástrojáreň Stupava, strážna služba

  Členstvo v komisiách:
  – komisia BOZP, stravovacia komisia, dopravná komisia, sociálna komisia

 • Denisa Rajzíková

  Sekretariát MOV
 • Juraj Kajan

  Interná komunikácia MOV
 • Pavol Hošo

  Predseda halového úseku- hala H2a (nová lakovňa NSF)

  Členstvo v komisiách:
  – komisia BOZP, komisia KPĆ

 • Zuzana Tančiboková

  Predseda halového úseku – hala H3 – finiš, repas, práca so ženami

  Členstvo v komisiách:
  – komisia BOZP, pracovné odevy

 • Gabriela Kissová

  Predseda halového úseku- hala H3a – montáž Porsche

  Členstvo v komisiách:
  – komisia BOZP, stravovacia komisia, komisia KPČ

 • Peter Semeš

  Predseda halového úseku - hala H3a – finiš, repas Porsche

  Členstvo v komisiách:
  – komisia BOZP, sociálna komisia, pracovné odevy

 • René Bartal

  Predseda Halového úseku - hala H3 NSF
 • Slavomír Hodermarský

  Predseda halového úseku- hala H4 b, c , H7 – karosáreň Porsche, lisovňa
 • Karol Vojtík

  Predseda halového úseku- hala H4 a, H6 – karosáreň SUV, karosáreň NSF

  Členstvo v komisiách:
  – dopravná komisia

Napíšte nám
KONTAKTUJTE NÁS

Odborová organizácia Moderné odbory Volkswagen
Jána Jonáša 1
843 02 Bratislava
info@moderneodbory.sk