Aktuality

16
sep

Stanovisko MOV k nariaďovaniu dovolenky

Milí členovia, na základe vašich otázok vám podávame nasledovné stanovisko k nariaďovaniu čerpania dovolenky zamestnávateľom v súvislosti s oznámenými prekážkami v práci na strane zamestnávateľa. Podľa § 111 ods. 1 môže zamestnávateľ nariadiť čerpanie dovolenky zamestnancovi, pričom však musí prihliadať na jeho oprávnený záujem. Takéto nariadenie čerpania dovolenky však môže byť len na dni, ktoré mal zamestnanec odpracovať podľa svojho zmenového kalendára. Ak už teda zamestnávateľ zverejnil oznam o tom, že v určité dni sa nebude pracovať z dôvodu prekážky...
Read More
29
jan

Moderné odbory Volkswagen s novým vedením a novými víziami

V závere uplynulého kalendárneho roka sa v Moderných odboroch Volkswagen uskutočnili voľby do Výboru odborovej organizácie, ktorý predstavuje najvýznamnejší odborový orgán odborovej organizácie Moderné odbory Volkswagen. Predsedom odborovej organizácie sa stala pani Jolana Julkeová, doterajšia podpredsedníčka odborovej organizácie. V 30. ročnej histórii od založenia Volkswagen Slovakia ide po prvýkrát o zvolenie ženy na vedúcu pozíciu odborov v prevažne mužskom osadenstve podniku. Za podpredsedu bol zvolený pán Dušan Chalupa, doterajší predseda halového úseku. Rovnako prišlo aj k obmene členov Výboru odborovej organizácie. „Obmenu najvyšších predstaviteľov odborovej organizácie...
Read More
1 2 3 6