Čo sme dokázali

Moderné odbory Volkswagen majú významné a silné postavenie na Slovensku. Počet ich členov stále rastie a to vďaka priamemu a spravodlivému dialógu a samozrejme snahe zlepšovať pracovné podmienky v podniku. Služby odborovej organizácie zahŕňajú aj právne poradenstvo poskytované renomovanou právnou kanceláriou, na ktorú sa môžu všetci členovia odborov obrátiť s problémami pracovno-právneho aj súkromného charakteru. 
 Dôvera zamestnancov v činnosť odborov rastie spolu s výhodami, ktoré sme vyjednali. Naštartovali sme chartu pracovných vzťahov, 3-krát sme rozširovali plochu parkovísk a množstvo ďalších. Cesta k zlepšovaniu pracovného prostredia nebola jednoduchá. Aby sme sa dostali tam, kde sme, bolo nevyhnutné vytvoriť dialóg medzi zamestnancami a vedením podniku, ktorý je potrebné viesť tak, aby bol na prospech všetkým. Od roku 2008 sa nám podarilo zlepšiť kvalitu pracovného prostredia a odmeňovanie zamestnancov vo Volkswagene v Bratislave v nasledujúcich oblastiach:

Postavenie

Vážené postavenie našich odborov v podniku

Moderné odbory Volkswagen predstavujú bezkonkurenčne najsilnejšiu odborovú organizáciu na Slovensku. Vplyv konania a presadzovania odborov Volkswagen siaha až k ostatným podnikom, pre ktoré sme inšpiráciou a hnacím motorom predovšetkým pri kolektívnom vyjednávaní.

Bezpečnosť na prvom mieste

Významnú podporu bezpečnostných podmienok a ochrany pri práci

Pre zamestnancov so zdravotným obmedzením sa nám podarilo vytvoriť ojedinelý projekt – Komisie zdravotných obmedzení. Ich úlohou je vyjednávanie pracovných miest v podniku vhodných pre zamestnancov s obmedzenou zdravotnou spôsobilosťou.
Najviditeľnejšou podporou bezpečnosti a ochrany pri práci sú stanice prvej pomoci. Tie sa nachádzajú priamo vo výrobných halách a sú k dispozícii zamestnancom neustále.

Stretnutie s vedením

Pravidelné spoločné stretnutia vedenia podniku, vedenia odborov a zamestnancov

Novinkou v posúvaní informácií, oznamov a zmien sú pravidelné spoločné stretnutia s vedením podniku, vedením odborov a zamestnancov. Stretnutie sa koná 2-krát v priebehu roka. Vďaka týmto rokovaniam sa nám podarilo zvýšiť záujem o úspech a spokojnosť oboch strán – tak podniku ako aj jeho zamestnancov. K riešeniam nedostatkov s vedúcimi prevádzok a vyzdvihnutiu výsledkov práce zamestnancov tak prichádza oveľa častejšie, vďaka čomu sa atmosféra v podniku zlepšuje.

Mzdy a odmeny

Nárast miezd a odmien pre zamestnancov

Zamestnanci Volkswagen Slovakia sa môžu pochváliť jednou v najvyšších priemerných miezd na Slovensku. Vďaka silnému postaveniu odborovej organizácie sa nám podarilo presadiť značný nárast odmien pre zamestnancov, stály rast tarifných miezd a tiež každoročný bonus za hospodárske výsledky.

Získajte istoty

Ochrana pracovných miest a zachovanie zamestnanosti

Základom práce Moderných odborov Volkswagen je nielen zastupovať zamestnancov pri vyjednávaniach, ale predovšetkým zachovávať stabilnú zamestnanosť v podniku a pracovné miesto pre každého zamestnanca. Ako prví a jediní na Slovensku sme vytvorili nástroje na udržiavanie zamestnanosti tzv. Flexi konto a Časové konto. Rovnako sa staráme o ochranu členov odborov aj počas skúšobnej doby.