Právne poradenstvo

Advokátske služby

Služby

Bezplatné právne poradenstvo pre členov MOV

Otázky pre právnikov je možné zasielať mailom na 

osco@osco.sk