O nás

Výbor MOV

K základným úlohám a cieľom našej odborovej organizácie patrí prioritne kolektívne vyjednávanie so zámerom dosiahnutia priaznivých mzdových, pracovných a sociálnych podmienok.

Jolana Julkeová

Predseda Moderných odborov Volkswagen,
člen Dozornej rady VW SK, a.s.

Členstvo v komisiách: sociálna komisia, komisia KPČ
Nadácia VW SK, a.s.

Dušan Chalupa

Podpredseda Moderných odborov Volkswagen

Členstvo v komisiách:
– sociálna komisia, komisia KPČ

Radovan Húska

Predseda halového úseku - hala H3 montáž SUV

Členstvo v komisiách:
– komisia KPČ, stravovacia komisia

Ladislav Wenhardt

Predseda halového úseku - hala H8, výroba agregátov a prevodoviek, technický servis, kompetenčné centrum techniky

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, škodová komisia

František Sajan

Predseda halového výboru - hala H2 ( stará lakovňa )

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, komisia idea manažment

Ján Macho

Predseda halového úseku - závod VW Martin

Členstvo v komisiách:
– sociálna komisia Martin, komisia BOZP, stravovacia komisia, komisia idea manažment

Zdenko Lehocký

Predseda halového úseku - firma DHL

Členstvo v komisiách:
– sociálna komisia, komisia BOZP, škodová komisia

Martin Mikula

Predseda halového úseku - hala H5, administratíva, personálna a finančná oblasť, logistika VW, Volkswagen Group Services, nástrojáreň Stupava, strážna služba

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, stravovacia komisia, dopravná komisia, sociálna komisia

Denisa Rajzíková

Sekretariát MOV

Juraj Kajan

Interná komunikácia MOV

Pavol Hošo

Predseda halového úseku- hala H2a (nová lakovňa NSF)

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, komisia KPĆ

Zuzana Tančiboková

Predseda halového úseku – hala H3 – finiš, repas, práca so ženami

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, pracovné odevy

Gabriela Kissová

Predseda halového úseku- hala H3a – montáž Porsche

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, stravovacia komisia, komisia KPČ

Peter Semeš

Predseda halového úseku - hala H3a – finiš, repas Porsche

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, sociálna komisia, pracovné odevy

Jozef Baranyai

Predseda halového úseku- hala H4 b, c , H7 – karosáreň Porsche, lisovňa

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, škodová komisia

Naša História

Dňa 26. októbra 2016 bola odovzdaná registrácia Odborovej organizácie Moderné odbory Volkswagen vedeniu spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Do novovytvorených odborov vstúpilo počas prvých 48 hodín vyše 5 500 zamestnancov. 29. novembra 2016 sa uskutočnila Ustanovujúca Konferencia Odborovej organizácie Moderné odbory Volkswagen, po ktorej prebehli v dňoch
12. – 19. decembra 2016 prvé voľby do orgánov Moderných odborov Volkswagen.
Moderné odbory Volkswagen vznikli po vylúčení pôvodnej odborovej organizácie z OZ KOVO.
Vzniku pôvodnej Základnej organizácie OZ KOVO VW predchádzalo uskutočnenie verejného zhromaždenia zamestnancov VW, spol. s.r.o. BA s cieľom založiť vlastnú odborovú organizáciu. Na zhromaždení bol zvolený prípravný výbor, ktorý uskutočnil ďalšie potrebné kroky. Ustanovujúca schôdza sa konala dňa 23.4. 1992.
Pôvodná Základná organizácia OZ KOVO VW spol. s r.o. BA bola dňa 28.5. 1992 zapísaná do registra organizačných jednotiek OZ KOVO pod organizačným číslom 03 – 2634 – 7102. Dňa 15.7. 1992 pridelila Mestská správa SŠÚ Bratislava IČO 30779201, čím boli splnené všetky administratívne podmienky a odborová organizácia s počtom 194 členov mohla začať svoju činnosť. Na základe platných stanov OZ KOVO, ktoré sú evidované na MV SR, bola táto základná organizácie organizačnou jednotkou OZ KOVO, mala právnu subjektivitu a konala vo svojom mene.