O nás

Výbor MOV

K základným úlohám a cieľom našej odborovej organizácie patrí prioritne kolektívne vyjednávanie so zámerom dosiahnutia priaznivých mzdových, pracovných a sociálnych podmienok.

Jolana Julkeová

Predseda MOV,
člen Dozornej rady VW SK, a.s.

Členstvo v komisiách:
Nadácia VW SK, a.s.

Radovan Húska

Predseda Halového úseku - hala H3 SUV

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, škodová komisia

Dušan Chalupa

Podpredseda MOV

Členstvo v komisiách:
– komisia KPČ

Ladislav Wenhardt

Predseda Halového výboru - Hala H8, VW Logistics (železnica, navážka), kompetenčné centrum techniky hala H1, závodové zariadenia hala H1, ČOV, závodová technika

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, stravovacia komisia, komisia idea manažment

František Sajan

Predseda Halového výboru - Hala H2

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, komisia idea manažment, komisia pracovné odevy

Ján Macho

Predseda Halového výboru - závod VW Martin

Členstvo v komisiách:
– sociálna komisia Martin, komisia BOZP, stravovacia komisia, komisia idea manažment

Zdenko Lehocký

Predseda Halového výboru - firma DHL

Členstvo v komisiách:
– sociálna komisia, komisia BOZP, škodová komisia

Martin Mikula

Predseda Halového výboru - Hala H5, personálna a finančná oblasť, logistika, Volkswagen Group Services, nástrojáreň Stupava

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, stravovacia komisia

Denisa Rajzíková

Sekretariát MOV

Pavel Zdenek

Interná komunikácia MOV

Pavol Hošo

Predseda HV- Hala H2a – nová lakovňa NSF,

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP

Zuzana Tančiboková

Predseda HV – Hala H3 – finiš, repas

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP

Gabriela Kissová

Predseda HV- Hala H3a – montáž Porsche

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP

Peter Semeš

Predseda HV- Hala H3a – finiš, repas Porsche

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP

Jozef Baranyai

Predseda HV- hala H4 b, c , H7 – karosáreň Porsche, lisovňa

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP

Naša História

Dňa 26. októbra 2016 bola odovzdaná registrácia Odborovej organizácie Moderné odbory Volkswagen vedeniu spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Do novovytvorených odborov vstúpilo počas prvých 48 hodín vyše 5 500 zamestnancov. 29. novembra 2016 sa uskutočnila Ustanovujúca Konferencia Odborovej organizácie Moderné odbory Volkswagen, po ktorej prebehli v dňoch
12. – 19. decembra 2016 prvé voľby do orgánov Moderných odborov Volkswagen.
Moderné odbory Volkswagen vznikli po vylúčení pôvodnej odborovej organizácie z OZ KOVO.
Vzniku pôvodnej Základnej organizácie OZ KOVO VW predchádzalo uskutočnenie verejného zhromaždenia zamestnancov VW, spol. s.r.o. BA s cieľom založiť vlastnú odborovú organizáciu. Na zhromaždení bol zvolený prípravný výbor, ktorý uskutočnil ďalšie potrebné kroky. Ustanovujúca schôdza sa konala dňa 23.4. 1992.
Pôvodná Základná organizácia OZ KOVO VW spol. s r.o. BA bola dňa 28.5. 1992 zapísaná do registra organizačných jednotiek OZ KOVO pod organizačným číslom 03 – 2634 – 7102. Dňa 15.7. 1992 pridelila Mestská správa SŠÚ Bratislava IČO 30779201, čím boli splnené všetky administratívne podmienky a odborová organizácia s počtom 194 členov mohla začať svoju činnosť. Na základe platných stanov OZ KOVO, ktoré sú evidované na MV SR, bola táto základná organizácie organizačnou jednotkou OZ KOVO, mala právnu subjektivitu a konala vo svojom mene.