O nás

Výbor MOV

Našou prioritou je pracovnoprávna ochrana našich členov a neustále zlepšovanie pracovných podmienok napríklad formou kolektívneho vyjednávania.

Jolana Julkeová

Predseda Moderných odborov Volkswagen,
člen Dozornej rady VW SK, a.s.

Členstvo v komisiách: sociálna komisia, komisia KPČ
Nadácia VW SK, a.s.

Dušan Chalupa

Podpredseda Moderných odborov Volkswagen

– člen dozornej rady VW SK

Členstvo v komisiách:
– sociálna komisia, komisia KPČ

Radovan Húska

Predseda halového úseku - hala H3 montáž SUV

Členstvo v komisiách:
– komisia KPČ, stravovacia komisia

Ladislav Wenhardt

Predseda halového úseku - hala H8, výroba agregátov a prevodoviek, technický servis, kompetenčné centrum techniky

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, škodová komisia

František Sajan

Predseda halového výboru - hala H2 ( stará lakovňa )

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, komisia idea manažment

Ján Macho

Predseda halového úseku - závod VW Martin

Členstvo v komisiách:
– sociálna komisia Martin, komisia BOZP, stravovacia komisia, komisia idea manažment

Zdenko Lehocký

Predseda halového úseku - firma DHL

Členstvo v komisiách:
– sociálna komisia, komisia BOZP, škodová komisia

Róbert Pribil

Predseda halového úseku - firma DHL

Martin Mikula

Predseda halového úseku - hala H5, administratíva, personálna a finančná oblasť, logistika VW, Volkswagen Group Services, nástrojáreň Stupava, strážna služba

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, stravovacia komisia, dopravná komisia, sociálna komisia

Denisa Rajzíková

Sekretariát MOV

Juraj Kajan

Interná komunikácia MOV

Pavol Hošo

Predseda halového úseku- hala H2a (nová lakovňa NSF)

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, komisia KPĆ

Zuzana Tančiboková

Predseda halového úseku – hala H3 – finiš, repas, práca so ženami

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, pracovné odevy

Gabriela Kissová

Predseda halového úseku- hala H3a – montáž Porsche

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, stravovacia komisia, komisia KPČ

Peter Semeš

Predseda halového úseku - hala H3a – finiš, repas Porsche

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, sociálna komisia, pracovné odevy

René Bartal

Predseda Halového úseku - hala H3 NSF

Slavomír Hodermarský

Predseda halového úseku- hala H4 b, c , H7 – karosáreň Porsche, lisovňa

Karol Vojtík

Predseda halového úseku- hala H4 a, H6 – karosáreň SUV, karosáreň NSF

Členstvo v komisiách:
– dopravná komisia

Naša História

Dňa 26. októbra 2016 bola odovzdaná registrácia Odborovej organizácie Moderné odbory Volkswagen vedeniu spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Do novovytvorených odborov vstúpilo počas prvých 48 hodín vyše 5 500 zamestnancov. 29. novembra 2016 sa uskutočnila Ustanovujúca Konferencia Odborovej organizácie Moderné odbory Volkswagen, po ktorej prebehli v dňoch
12. – 19. decembra 2016 prvé voľby do orgánov Moderných odborov Volkswagen.
Moderné odbory Volkswagen vznikli po vylúčení pôvodnej odborovej organizácie z OZ KOVO.
Vzniku pôvodnej Základnej organizácie OZ KOVO VW predchádzalo uskutočnenie verejného zhromaždenia zamestnancov VW, spol. s.r.o. BA s cieľom založiť vlastnú odborovú organizáciu. Na zhromaždení bol zvolený prípravný výbor, ktorý uskutočnil ďalšie potrebné kroky. Ustanovujúca schôdza sa konala dňa 23.4. 1992.
Pôvodná Základná organizácia OZ KOVO VW spol. s r.o. BA bola dňa 28.5. 1992 zapísaná do registra organizačných jednotiek OZ KOVO pod organizačným číslom 03 – 2634 – 7102. Dňa 15.7. 1992 pridelila Mestská správa SŠÚ Bratislava IČO 30779201, čím boli splnené všetky administratívne podmienky a odborová organizácia s počtom 194 členov mohla začať svoju činnosť. Na základe platných stanov OZ KOVO, ktoré sú evidované na MV SR, bola táto základná organizácie organizačnou jednotkou OZ KOVO, mala právnu subjektivitu a konala vo svojom mene.