Vysvetlenie k novému zákonu prijatému v súvislosti s 3. vlnou pandémie