František Sajan

Predseda Halového výboru - Hala H2

Členstvo v komisiách:
–  komisia BOZP, komisia idea manažment, komisia pracovné odevy