František Sajan

Predseda halového úseku - hala H2 (stará lakovňa)

Členstvo v komisiách:
–  komisia BOZP, komisia idea manažment