Jolana Julkeová

Podpredseda MOV,
člen Dozornej rady VW SK, a.s.

Členstvo v komisiách:
– sociálna komisia, komisia BOZP, stravovacia komisia, Nadácia VW SK, a.s.

Životopis – Jolana Julkeová