Jolana Julkeová

Predseda Moderných odborov Volkswagen,
člen Dozornej rady VW SK, a.s.

Členstvo v komisiách: Sociálna komisia, komisia KPČ,
Nadácia VW SK, a.s.