Jolana Julkeová

Predseda MOV,
člen Dozornej rady VW SK, a.s.

Členstvo v komisiách:
Nadácia VW SK, a.s.

Životopis – Jolana Julkeová