Ladislav Wenhardt

Predseda halového úseku - hala H8, výroba agregátov a prevodoviek, technický servis, kompetenčné centrum techniky

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, škodová komisia