Ladislav Wenhardt

Predseda Halového výboru - Hala H8, VW Logistics (železnica, navážka), kompetenčné centrum techniky hala H1, závodové zariadenia hala H1, ČOV, závodová technika

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, stravovacia komisia, komisia idea manažment