Pavol Hošo

Pavol Hošo

Predseda HV- hala H2a – nová lakovňa NSF

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP