Pavol Hošo

Pavol Hošo

Predseda halového úseku- hala H2a (nová lakovňa NSF)

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, komisia KPČ