Peter Semeš

Predseda HV- Hala H3a – finiš, repas Porsche

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP