Peter Semeš

Predseda halového úseku - hala H3a – finiš, repas Porsche

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, sociálna komisia, pracovné odevy