Radovan Húska

Predseda halového úseku - hala H3 montáž SUV

Členstvo v komisiách : stravovacia, komisia KPČ