Radovan Húska

Predseda Halového výboru - hala H3 SUV

Členstvo v komisiách:
–  komisia BOZP, škodová komisia