Zuzana Tančiboková

Predseda HV – Hala H3 – finiš, repas

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP