Zuzana Tančiboková

Predseda halového úseku – hala H3 – finiš, repas, práca so ženami

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, pracovné odevy