Dušan Chalupa

Predseda Halového výboru - úsek č. II
hala H3 NSF, lanovka

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, stravovacia komisia, škodová komisia, dopravná komisia