Dušan Chalupa

Predseda Halového výboru - úsek č. II
hala H3 NSF, lanovka, analýza

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, škodová komisia, dopravná komisia, šéfredaktor mesačníka MOV