Doplňujúce voľby na funkciu halového predsedu úseku H4b, c a H7, H1