Požadujeme pre zamestnancov spravodlivý podiel na úspechoch podniku

Rokovania o kolektívnej zmluve pre rok 2017 vo Volkswagen Slovakia boli dnes ukončené. Moderné odbory Volkswagen naďalej trvajú na požiadavke zvýšenia tarifných platov o 16%, čo považujú za adekvátne vzhľadom na hospodársky rast podniku aj situáciu na pracovnom trhu. Zamestnávateľ však túto požiadavku odmieta, čo znamená, že Moderné odbory Volkswagen požiadajú o sprostredkovateľa Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Moderné odbory Volkswagen vyjadrili poľutovanie a nepochopenie prístupu vedenia Volkswagen Slovakia k oprávneným požiadavkám na zlepšenie platového ohodnotenia zamestnancov.

V čase kedy závod VW SK, a.s. vykazuje historicky rekordné ekonomické výsledky, rozširuje výrobu, zavádza nové modely, je absolútne oprávnené, aby tí ľudia, na ktorých výkone stojí úspech závodu v nemalej miere, boli adekvátne ohodnotení. Ekonomika podniku citeľné zvýšenie platov jednoznačne umožňuje.

Navyše, v radikálne sa meniacej situácii na pracovnom trhu Slovenska a stúpajúcom dopyte po kvalitnej pracovnej sile, sa zlepšovanie pracovných a platových podmienok zamestnancov ukazuje ako nevyhnutné, ak chce podnik naďalej produkovať najvyššiu kvalitu.

Chceme zdôrazniť, že ekonomický rast a úspech Volkswagen Slovakia je spoločným cieľom tak odborárov a zamestnancov ako aj vedenia podniku. Podmienkou napredovania nášho závodu je, aby bol schopný získavať kvalitných a motivovaných zamestnancov, čo nevyhnutne predpokladá adekvátne zlepšovanie ich pracovných a platových podmienok. Navyše, ako sme uviedli, ak to vynikajúce hospodárske výsledky podniku jednoznačne umožňujú.

Vzhľadom na to, že zamestnávateľ oprávnené a pre rozvoj podniku nevyhnutné požiadavky Moderných odborov VW nie je pripravený vypočuť a uznať a kolektívne vyjednávanie nedospelo k vzájomnej dohode, požiadajú Moderné odbory Volkswagen o sprostredkovateľa Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR. Pre odbory vo Volkswagene to nebude prvá skúsenosť, kedy vyjednávali pred sprostredkovateľom.

 

Zoroslav Smolinský predseda Moderných odborov Volkswagen