Category

Pre médiá
Dnes si pripomíname 5. výročie vzniku odborovej organizácie Moderné odbory Volkswagen. Pri tejto príležitosti sme si pre Vás pripravili krátky príhovor.
Read More
Tam, kde niečo končí, vždy niečo nové začína, všetko zlé je na niečo dobré… Dnes je 5 rokov od likvidácie našej pôvodnej organizácie. V tejto súvislosti predsedníčka MOV p. Julkeová pripravila krátky príhovor.💚
Read More
V závere uplynulého kalendárneho roka sa v Moderných odboroch Volkswagen uskutočnili voľby do Výboru odborovej organizácie, ktorý predstavuje najvýznamnejší odborový orgán odborovej organizácie Moderné odbory Volkswagen. Predsedom odborovej organizácie sa stala pani Jolana Julkeová, doterajšia podpredsedníčka odborovej organizácie. V 30. ročnej histórii od založenia Volkswagen Slovakia ide po prvýkrát o zvolenie ženy na vedúcu pozíciu odborov v prevažne mužskom osadenstve...
Read More
1 2 3 5

O nás

K základným úlohám a cieľom našej odborovej organizácie patrí najmä kolektívne vyjednávať s cieľom uzavretia kolektívnej zmluvy, so zámerom dosiahnutia priaznivých mzdových, pracovných a sociálnych podmienok pre svojich členov a zvýšená starostlivosť o svojich členov a ich rodinných príslušníkov v sociálnej oblasti.