Moderné odbory Volkswagen dnes navrhli ukončiť kolektívne vyjednávanie o kolektívnej zmluve na rok 2017

Žiaľ, zo strany zamestnávateľa ani na dnešnom, už 10. kole rokovania o úprave platových a pracovných podmienok zamestnancov VW SK opäť nedošlo k žiadnemu relevantnému posunu v smere zohľadnenia požiadaviek odborov na spravodlivý podiel zamestnancov na mimoriadnych ekonomických úspechoch podniku.

Predložený návrh vedenia VW na zvýšenie platov o 4,2 % od 1. júla 2017, o 4% od 1. januára 2018 a jednorazový príspevok vo výške 320,- eur v žiadnom prípade nezodpovedá oprávneným požiadavkám zamestnancov, na ktorých stojí v nemalej miere ekonomický úspech závodu.

Moderné odbory Volkswagen rešpektujú výhradné zákonné právo sprostredkovateľky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zvolávať do 15. júna ďalšie kolá kolektívneho vyjednávania. Vzhľadom na doterajší priebeh rokovaní a prístup zamestnávateľa počas 10. kôl rokovaní sme však jasne deklarovali, že z našej strany bude rokovanie v piatok 9. júna 2017 posledné.

Doterajší priebeh zbierania podpisov súhlasu zamestnancov so štrajkom, ktorý prebieha nad naše očakávania, jasne ukazuje, že medzi zamestnancami je silná vôľa a odhodlanie zabojovať spoločne za svoje práva a požiadavky. Pre nás je tento postoj zamestnancov obrovským záväzkom v tomto boji zotrvať až do konca.