“Na tomto podniku nám záleží. Preto ideme štrajkovať za jeho zamestnancov, ale aj za úspech podniku v budúcnosti “

V priebehu budúceho týždňa budú zamestnanci Volkswagen Slovakia štrajkovať za spravodlivé platy a lepšie pracovné podmienky. To znamená, že v závode bude zastavená výroba. Moderné odbory Volkswagen dnes disponujú súhlasnými vyjadreniami so štrajkom od nadpolovičnej väčšiny zamestnancov podniku, tieto predložia vedeniu podniku, čím bude splnená základná zákonná podmienka pre spustenie štrajku. Štrajk prebehne plne v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Právo na štrajk garantuje na Slovensku okrem iného Ústava Slovenskej republiky a nikto nemôže žiadneho zamestnanca v tomto práve obmedzovať.

Moderné odbory Volkswagen neteší, že musia siahnuť až k tomuto krajnému riešeniu boja za záujmy zamestnancov. Avšak priebeh 11 kôl kolektívneho vyjednávania a takisto zamietnutie kompromisného návrhu sprostredkovateľky zo strany zamestnávateľa žiaľ potvrdilo, že vedenie podniku nehľadalo dohodu, ale skôr dôvody na odmietnutie oprávnených požiadaviek zamestnancov. V tejto situácii zamestnávateľ nedal zamestnancom inú možnosť, ako bojovať za svoje práva formou štrajku.

 Do štrajku idú Moderné odbory Volkswagen s 12 požiadavkami, pričom tou hlavnou ostáva cieľ zvýšenia tarifných miezd o 16%. Svoje požiadavky opierajú Moderné odbory Volkswagen o viaceré skutočnosti.

  1. Je nespochybniteľným faktom, že závod Volkswagen Slovakia patrí k špičke v kvalite výroby v rámci celého koncernu Volkswagen. To znamená, že zamestnanci Volkswagen Slovakia sú jedny z najkvalitnejších z celého koncernu. Preto si zaslúžia za svoju prácu spravodlivú odmenu.

 

  1. Rovnakým faktom je, že v ostatných rokoch boli vzhľadom na svetovú finančnú a hospodársku krízu ale takisto aj nové investície, mzdové požiadavky vo Volkswagen Slovakia miernejšie s cieľom podpory konkurencieschopnosti a dobrých hospodárskych výsledkov podniku. V praxi to znamená, že zamestnanci sa uskromnili – viac ako v iných závodoch koncernu, aby sa podniku darilo. Aj týmto prispeli zamestnanci k dnešným ekonomickým úspechom podniku a preto žiadame pre nich zaslúženú odmenu.

 

  1. Treťou nespochybniteľnou skutočnosťou je, že rekordné hospodárske výsledky, ktoré podnik Volkswagen Slovakia dosiahol v roku 2016 – zisk pred zdanením 234,1 mil. eur – sú v nemalej miere výsledkom konkrétnej práce konkrétnych ľudí – zamestnancov z liniek, výrobných pásov, z lakovne, lisovne, takisto administratívy a všetkých ďalších pracovísk. Požadujeme, aby sa im dostalo spravodlivého podielu na úspechoch podniku v podobe navýšených miezd a lepších pracovných podmienok.

 

  1. Naša požiadavka výraznejšieho navýšenia miezd a zlepšenia pracovných podmienok je v bytostnom záujme podniku ako takého. V súčasnej situácii na pracovnom trhu, nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, môžu len lepšie pracovné podmienky zabezpečiť získavanie čo najkvalitnejších ľudí a tým garantovať dlhodobú udržateľnosť kvality, ktorú tento podnik a jeho ľudia produkujú. Naše mzdové požiadavky teda nejdú proti podniku, ale naopak, sledujú jeho úspešnosť a konkurencieschopnosť aj do budúcnosti.

Mnohí z tímu Moderných odborov Volkswagen pôsobia v podniku viac ako 20 rokov. Práve preto, že nám na tomto závode a jeho zamestnancoch veľmi záleží, bude sa budúci týždeň v podniku štrajkovať. Aby bolo raz a navždy jasné, že tvrdá práca, ktorú tu ľudia odvádzajú, bude spravodlivo odmenená a naša konkurenčná výhoda nie je a nebude lacná, ale kvalitná – a dobre zaplatená – práca.

Zoroslav Smolinský
predseda Moderných odborov Volkswagen