“Naše platové požiadavky sú opreté o jasné ekonomické čísla “

Moderné odbory Volkswagen vstupujú do štrajku s nezmenenou požiadavkou na navýšenie tarifných platov o 16%.  Táto požiadavka nie je rozmarom odborárov, ako sa dnes rôzni štrajkokazi snažia tvrdiť, ale opiera sa o presné a nespochybniteľné ekonomické čísla.

Za ostatných 7 rokov v podniku stúpla tarifná mzda v najrozšírenejšej 6 tarifnej triede súhrnne o 21% (z 848,- na 1027,- Eur), t.j. v priemere o 3% ročne, avšak produkcia len  modelov SUV vzrástla v rokoch 2010 – 2015 o viac ako 165% na 222.213 vyrobených automobilov.

Z týchto údajov je očividný výrazný nepomer medzi mimoriadnym nárastom produkcie áut a len miernym rastom miezd za porovnateľné obdobie. Tento nepomer svedčí o tom, že v čase svetovej finančnej a hospodárskej krízy ale aj po nej, v období častých zmien výrobných cyklov, prejavili zamestnanci vysokú mieru súčinnosti a vlastného uskromnenia v prospech konkurencieschopnosti podniku. Aj vďaka tomuto prístupu zamestnancov dosiahol náš podnik v ostatnom období rekordné hospodárske výsledky.

Práve vďaka vysokej miere flexibility a kvality tunajších zamestnancov, sa závod Volkswagen Slovakia dostal na špičku v kvalite a úspešnosti v rámci celého koncernu Volkswagen. V absolútnom nepomere so spomínanými úspechmi podniku sú platové podmienky zamestnancov, keď napríklad aj najvyššia platová trieda v závode VW v Bratislave nedosahuje ani len najnižšiu platovú triedu v materskej fabrike v Nemecku.

Nie nepodstatným údajom je fakt, že samotní zamestnanci VW SK ušetrili podniku v zlepšovateľskom programe len za posledné dva roky cca 35 mil. Eur. Na požadované zvýšenie platov v celkovom objeme cca. 45-50 mil. Eur si teda zamestnanci z väčšej časti svojou kreativitou a aktívnym prístupom sami „privyrobili“.

Žiaľ, v kontraste s ústretovým prístupom zamestnancov voči podniku sa najmä za ostatné 3 roky výrazne zhoršila atmosféra na pracovisku, prístup nadriadených k radovým pracovníkom, zvýšené, miestami až enormné zaťaženie a celkové pracovné podmienky v podniku. Práve nepomer medzi výkonmi zamestnancov, ekonomickými výsledkami podniku a len miernym rastom platov pri súčasnom zhoršovaní pracovných podmienok viedol k dnešnej vysokej miere nespokojnosti medzi zamestnancami, ktorú Moderné odbory Volkswagen musia a chcú rešpektovať a riešiť.

S istým zadosťučinením dnes konštatujeme, že vážnosť situácie a odhodlanie veľkej väčšiny zamestnancov ísť do boja za svoje požiadavky aj formou štrajku si dnes začína uvedomovať aj takmer celý stredný manažment podniku. Rovnako ohlas od ľudí z výrobných liniek a iných prevádzok podniku svedčí o tom, že zamestnanci si uvedomujú, že ak dnes vytrváme v našom zápase do konca a nenecháme sa zlomiť, bude v tomto podniku na dlhé roky platiť, že za tvrdú prácu si ľudia zaslúžia spravodlivú odmenu. Pre nás je tento prístup zamestnancov obrovským záväzkom, ktorý naplníme.