KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIA V DHL EXEL A AUTOVISION BOLI ÚSPEŠNE UKONČENÉ

Kolektívne vyjednávanie medzi odbormi a spoločnosťami, ktoré pôsobia v areáli Volkswagen Slovakia a zároveň Volkswagenu dodávajú služby – DHL EXEL a AUTOVISION, bolo ukončené.

Moderným odborom Volkswagen, ktorí zastupovali vo vyjednávaní zamestnancov DHL EXEL a AUTOVISION, sa tak podarilo skokovo zvýšiť základné mzdy zamestnancov, a to celkovo o 13,46% s platnosťou kolektívnych zmlúv na 24 mesiacov.

„Za výsledkami Moderných odborov Volkswagen si stojím, pretože prinášajú ľuďom stabilné pracovné miesta a vyššie mzdy. V kolektívnom vyjednávaní sme zastávali neľahkú pozíciu, keďže našim cieľom bolo zlepšiť pracovné podmienky aj zamestnancov DHL a Autovision na takú úroveň, ako sa nám to podarilo vo Volkswagene. Nebolo to jednoduché, naše očakávania boli nastavené veľmi vysoko a verím, že sme ich naplnili,“ zdôraznil Zoroslav Smolinský, predseda Moderných odborov Volkswagen.

Okrem celkového navýšenia tarifných miezd o celkovo 13,46 % sa odborárom podarilo vyjednať aj navyše dva dni plateného voľna, navýšenie doplatku zamestnávateľa počas prvých troch dní čerpania PN o 15% nad rámec zákona. V prípade zamestnancov spoločnosti Autovision bude navýšené aj osobné hodnotenie zamestnancov v priemere o 14% s platnosťou od 1. januára 2018, spolu s navýšením každoročnej odmeny za hospodárske výsledky o 160 €. Súčasťou dohody medzi odborármi a vedenia DHL EXEL je aj prísľub vyriešenia zmluvnej dopravy pre zamestnancov do zamestnania, a to do konca roka 2017.

Kolektívne vyjednávania v DHL EXEL a AUTOVISION prebiehali od začiatku augusta 2017.

 

Výsledok kolektívneho vyjednávania DHL EXEL
od 1. 10. 2017  + 4,5% + 130 € k 1.11.2017
od 1. 4. 2018  + 4,3% + 130 € k 1. 4. 2018
od 1. 2. 2019  + 4,1% + 130 € k 1. 2. 2019

 

Výsledok kolektívneho vyjednávania AUTOVISION
od 1. 10. 2017  + 4,5% + 130 € k 1. 11. 2017
od 1. 4. 2018  + 4,3% + 130 € k 1. 4. 2018
od 1. 2. 2019  + 4,1% + 100 € k 1. 2. 2019