Voľby zástupcov zamestnancov do Dozornej rady VW SK a.s.

Vážené odborárky, vážení odborári a zamestnanci VW SK, a.s.

V dňoch 15. 3. 2018 až 14. 4. 2018 sa budú konať voľby zástupcov zamestnancov do Dozornej rady VW SK, a. s.. Bližšie informácie získate na nástenkách v jednotlivých halách, intranete VW a v mobilnej aplikácii VW. Dovoľte nám aby sme Vám predstavili kandidátov za odborovú organizáciu Moderné odbory Volkswagen.