Martinskí zamestnanci v spolupráci s Modernými odbormi Volkswagen podávajú žalobu na vedenie závodu

Martinskí zamestnanci v koordinácii s Modernými odbormi Volkswagen podávajú žalobu na vedenie závodu Volkswagen Slovakia. Vedenie závodu diskriminuje zamestnancov v martinskom závode nevyplácaním kompenzačného príspevku na dopravu a ubytovanie, ktorý je zakotvený v kolektívnej zmluve a platí pre všetkých zamestnancov Volkswagen Slovakia.

 „Moderné odbory Volkswagen nebudú podporovať rozdiely, ktoré vedenie závodu robí medzi svojimi zamestnancami v Stupave, v Bratislave a v Martine. Nárok vyplývajúci z platnej kolektívnej zmluvy platí pre všetkých zamestnancov Volkswagenu rovnako, bez ohľadu na miesto výkonu práce zamestnancov VW. Toto konanie zamestnávateľa nielen hrubo porušuje záväzky z kolektívnej zmluvy, ale vytvára tým diskriminačné a jednoznačne neakceptovateľné rozdiely medzi zamestnancami Volkswagenu. Preto Moderné odbory Volkswagen pripravili v spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. Sereka  a zamestnancami v martinskom závode kompletné podklady pre podanie „hromadnej“ žaloby na vedenie závodu, ktorú dnes podali na Okresný súd Bratislava III,“ informovala Jolana Julkeová podpredsedníčka Moderných odborov Volkswagen.

Všetkých nás poburuje, že robia medzi nami rozdiely, keďže v Bratislave a Stupave bol tento príspevok všetkým zamestnancom, ktorí oň požiadali, vyplatený. Odbory vyjednávajú kolektívnu zmluvu pre všetkých zamestnancov bez rozdielu na miesto vykonávanej práce a pracovného zaradenia,“ dodal Ján Macho, predseda Halového výboru za Moderné odbory Volkswagen pre pobočku VW Martin.

Tzv. kompenzačný príspevok na dopravu a ubytovanie vo výške 30 € mesačne, je zamestnávateľ povinný vyplácať všetkým zamestnancom Volkswagen Slovakia, a.s. a to v zmysle znenia platnej kolektívnej zmluvy na roky 2017 – 2019, ktorá bola odsúhlasená a podpísaná vedením závodu VW Slovakia ako aj odborovou organizáciou Moderné odbory Volkswagen. V kolektívnej zmluve je jednoznačne uvedené, že nárok na vyplatenie kompenzačného príspevku na dopravu a ubytovanie má každý zamestnanec, ktorý spĺňa podmienky na jeho poskytnutie, bez ohľadu na miesto výkonu práce. Zamestnanci v martinskom závode Volkswagen Slovakia všetky podmienky spĺňajú a preto je takéto diskriminačné konanie vedenia Volkswagen Slovakia voči skupine svojich zamestnancov neakceptovateľné.