Súd predbežne rozhodol v prospech martinských zamestnancov Volkswagenu a zaviazal zamestnávateľa vyplatiť kompenzačný príspevok vyplývajúci z kolektívnej zmluvy

Okresný súd Bratislava III vydal 14. septembra 2018 vo veci prvej zo štyroch podaných žalôb na spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s. (VW SK) platobný rozkaz, ktorým zaviazal zamestnávateľa, aby zaplatila zamestnancom nevyplatený kompenzačný príspevok na dopravu a ubytovanie od januára 2018 vrátane zákonných úrokov z omeškania. Zamestnávateľ má 15 dní na začatie plnenia svojich záväzkov z kolektívnej zmluvy a ukončenie diskriminácie našich martinských kolegov. Zamestnávateľ môže ešte podať odpor voči platobnému príkazu.

Vedenie závodu od 1. januára 2018 diskriminuje zamestnancov v martinskom závode nevyplácaním kompenzačného príspevku na dopravu a ubytovanie vo výške 30 € mesačne. Tento je zakotvený v platnej kolektívnej zmluve 2017 – 2019 a platí pre všetkých zamestnancov Volkswagen Slovakia, a.s. bez ohľadu na miesto výkonu práce.

„Moderné odbory Volkswagen (MOV) v spolupráci s advokátskou kanceláriou a zamestnancami v martinskom závode v júli podali na Okresný súd Bratislava III „hromadnú“ žalobu na vedenie závodu, v ktorej teraz súd vydal platobný rozkaz, aby zamestnávateľ vyplatil poškodeným kompenzačný príspevok plus úroky z omeškania, teda cca 245 eúr,“ povedal Ján Macho, predseda Halového výboru za Moderné odbory Volkswagen pre pobočku VW Martin.

„Moderné odbory Volkswagen nikdy nebudú podporovať rozdiely medzi zamestnancami VW SK v Stupave, v Bratislave a v Martine. Nárok vyplývajúci z platnej kolektívnej zmluvy platí pre všetkých zamestnancov Volkswagenu rovnako, bez ohľadu na miesto výkonu práce zamestnancov VW SK. Toto konanie zamestnávateľa nielen hrubo porušuje záväzky z kolektívnej zmluvy, ale vytvára tým diskriminačné a jednoznačne neakceptovateľné rozdiely medzi zamestnancami Volkswagenu,“ informovala Jolana Julkeová podpredsedníčka Moderných odborov Volkswagen.

 

Tzv. kompenzačný príspevok na dopravu a ubytovanie vo výške 30 € mesačne, je zamestnávateľ povinný vyplácať všetkým zamestnancom Volkswagen Slovakia, a.s. a to v zmysle znenia platnej kolektívnej zmluvy na roky 2017 – 2019, ktorá bola odsúhlasená a podpísaná vedením závodu VW SK ako aj väčšinovou odborovou organizáciou MOV. V kolektívnej zmluve je jednoznačne uvedené, že nárok na vyplatenie kompenzačného príspevku na dopravu a ubytovanie má každý zamestnanec, ktorý spĺňa podmienky na jeho poskytnutie, bez ohľadu na miesto výkonu práce.