Jedným z najvyužívanejších benefitov Moderných odborov Volkswagen je právne poradenstvo

Moderné odbory Volkswagen (MOV) zabezpečujú svojim členom bezplatné právne služby advokátskej kancelárie. Počas celého roka vyriešili advokáti právne prípady vyše 250 členov MOV priamo na prvotnom stretnutí, zatiaľ čo viac ako 100 prípadov si žiadalo hlbšiu analýzu.

Už niekoľko rokov naše Moderné odbory úspešne spolupracujú s advokátskou kanceláriou Okenica&Šula. Právnici  sú k dispozícii v priestoroch odborov v rámci závodu Volkswagen každý piatok od 8,00 do 14,00 hodiny. V priemere ich navštívi 3 až 6 ľudí každý piatok, pričom častokrát prichádzajú s prípadmi mimo pracovného práva.

„Moderné odbory Volkswagen vždy stoja pri svojich členoch, a to nielen v pracovných záležitostiach. Človek občas potrebuje právnu pomoc, nakoľko život prináša aj nečakané situácie. Nie každý si však môže dovoliť drahé právne služby. Som rada, že naši členovia naplno už niekoľko rokov využívajú nami zabezpečenú právnu pomoc,“ povedala podpredsedníčka Moderných odborov Volkswagen Jolana Julkeová.

Až polovica prípadov sa dala vyriešiť hneď na stretnutí, ktoré je pre zamestnancov bezplatné. Ak si prípad vyžaduje hlbšiu analýzu prípadne konkrétny právny výstup zo strany advokátskej kancelárie, ponúknu zamestnancovi služby kancelárie za zvýhodnené ceny. Približne v tretine prípadov je táto ponuku využitá.

Členovia MOV využívajú právne poradenstvo v oblasti rodinného, spotrebiteľského aj trestného práva. Trápia ich predovšetkým rôzne rodinné nezrovnalosti, finančné ťažkosti, ale aj poistné udalosti. Najčastejšie sa zamestnanci obracajú s prosbou o právnu radu v oblasti rodinného práva, je to až v 65% prípadoch. Nasleduje pracovné právo, kde sa pýtajú na povinnosti voči zamestnávateľovi či na nárok na dovolenku. Členovia MOV  využili právne poradenstvo aj vo veci ublíženia na zdraví mimo zamestnania, či pri riešení zamestnaneckých nárokov ich rodinných príslušníkov voči zamestnávateľovi.

„Veľmi nás teší, že sa tento benefit ujal a zamestnanci ho hojne využívajú. Zmyslom našej práce je pomoc zamestnancom v najrôznejších oblastiach ich života, nielen vo vzťahu k zamestnávateľovi. Záleží mi na rodinnom zázemí našich členov, lebo dôležité je mať v prvom rade vysporiadané súkromné záležitosti. Nami zazmluvnení advokáti vyriešili právne prípady v tomto roku vyše 250 našich členov priamo pri stretnutí, ďalších viac ako 100 prípadov si žiadalo hlbšiu analýzu. Služba právneho poradenstva bude pre jej úspech naďalej plne k dispozícii členom MOV,“ povedal predseda Moderných odborov Volkswagen Slovakia Zoroslav Smolinský.

Bezplatné právne poradenstvo, ktoré ponúkajú Moderné odbory Volkswagen svojim členom je veľmi prospešné a nápomocné. Až 80% prípadov bolo vyriešených ku spokojnosti členov MOV. Právne poradenstvo môžu využiť  zamestnanci  bezplatne a v prípade súdnych pojednávaní či iných komplexných výstupov za zvýhodnené sadzby.

Moderné odbory budú aj naďalej ponúkať právne služby svojim členom v spolupráci s advokátskou kanceláriou, a tým im v čo najväčšej miere pomáhať aj mimo pracovných záležitostí.