II. Výročná konferencia Moderných odborov Volkswagen

Dňa 26. 3. 2019 sa uskutočnila II. Výročná konferencia odborovej organizácie Moderné odbory Volkswagen. Pozvanie prijalo viacero vzácnych hostí: predseda partnerskej odborovej organizácie zo Škody Mladá Boleslav p. Povšík, Flavio Benites – z IG Metall Wolfsburg, predsedovia odborových organizácií združených v odborovom zväze Moderné odbory AIOS – MO Schaeffler Skalica – p. Smoleňák , MO Jaguar Land Rover – p. Mrázik , MO Amazon – p. Učňová ako aj predseda Nových školských odborov p. Sebelédi. Pozvanie na konferenciu prijal aj člen predstavenstva VW SK p. Reuting, vedúci personálneho oddelenia p. Kiripolský, vedúci právneho oddelenia p. Michalík, vedúca BOZP p. Wittgrúberová a tiež najvyšší predstavitelia z firmy DHL Exel p. Benda a p. Repa.
Okrem množstva otázok na našich hostí delegáti konferencie odsúhlasili rozpočet na rok 2019 a taktiež odsúhlasili zmeny v dokumentoch MOV. Odsúhlasené zmeny budú hneď po zapracovaní prezentované členom MOV prostredníctvom našich komunikačných kanálov.
V závere konferencie prijali delegáti uznesenie o plnej podpore učiteľských aktivít ako aj podporu akcie „Deň učiteľov v čiernom“, ktorú organizuje Iniciatíva slovenských učiteľov už tento štvrtok 28. 3. 2019.