Nová kolektívna zmluva s platnosťou do 31. 8. 2023 podpísaná

Členovia predstavenstva Volkswagen Slovakia a zástupcovia odborovej organizácie Moderné odbory Volkswagen dnes podpísali novú kolektívnu zmluvu.

Nová kolektívna zmluva bude v elektronickej podobe čoskoro k dispozícii v aplikácii VW SK, ako aj na intranete. Intenzívne pracujeme na jej vydaní a distribúcii všetkým zamestnancom aj v tlačenej podobe v čo najskoršom termíne.

O presnom termíne a spôsobe distribúcie vás budeme včas informovať.