Moderné odbory Volkswagen s novým vedením a novými víziami

V závere uplynulého kalendárneho roka sa v Moderných odboroch Volkswagen uskutočnili voľby do Výboru odborovej organizácie, ktorý predstavuje najvýznamnejší odborový orgán odborovej organizácie Moderné odbory Volkswagen. Predsedom odborovej organizácie sa stala pani Jolana Julkeová, doterajšia podpredsedníčka odborovej organizácie. V 30. ročnej histórii od založenia Volkswagen Slovakia ide po prvýkrát o zvolenie ženy na vedúcu pozíciu odborov v prevažne mužskom osadenstve podniku. Za podpredsedu bol zvolený pán Dušan Chalupa, doterajší predseda halového úseku. Rovnako prišlo aj k obmene členov Výboru odborovej organizácie.

Obmenu najvyšších predstaviteľov odborovej organizácie na základe rozhodnutia členov považujem za prirodzený proces, ktorý je úzko spätý s demokratickým princípom v Moderných odboroch Volkswagen. Vyjadrenie dôvery členov považujem za ocenenie dlhoročnej odborárskej práce a najmä každodenného kontaktu s členmi.“, konštatovala pani Jolana Julkeová, predseda odborovej organizácie Moderné odbory Volkswagen.

Rozhodnutie koncernu Volkswagen o pridelení nových produktov vnímame ako pozitívny signál, ktorý zohľadnil flexibilitu a  kvalifikáciu našich zamestnancov v závode. Tento krok je však len prvým z mnohých ďalších, ktoré pred nami stoja ako súčasť výzvy pri zachovaní kontinuity zlepšovania pracovných a mzdových podmienok zamestnancov“, pripomenul podpredseda odborovej organizácie Moderné odbory Volkswagen Dušan Chalupa.

Chceme sa spoločne s novým Výborom sústrediť na zlepšenie informovanosti našich členov nie len o situácií v závode, ale aj v pracovnom práve, aby chápali, v čom im pomôcť vieme a v čom nás obmedzuje pracovnoprávna legislatíva. Súčasne však viac ako v minulosti dohliadať na korektný prístup zamestnávateľa a jeho vedúcich zamestnancov ku každému jednému zamestnancovi“, doplnila Jolana Julkeová.