Day

august 23, 2022
Vážení členovia, dostali sme informáciu o plánovanom zatvorení Aquaparku Galandia od 5.9.2022. Odporúčame preto, aby ste si svoje zakúpené lístky podľa možnosti minuli do tohto dátumu. Zároveň pripomíname, že lístky majú platnosť do konca roku 2023. Váš tím MOV 
Read More

O nás

K základným úlohám a cieľom našej odborovej organizácie patrí najmä kolektívne vyjednávať s cieľom uzavretia kolektívnej zmluvy, so zámerom dosiahnutia priaznivých mzdových, pracovných a sociálnych podmienok pre svojich členov a zvýšená starostlivosť o svojich členov a ich rodinných príslušníkov v sociálnej oblasti.