Aktuality

23
feb

Právne stanovisko k potrebe zamestnancov prezliekať sa do pracovného odevu

Vážené kolegyne, kolegovia, v nadväznosti na Vaše otázky a dopyty súvisiace s prezliekaním sa do pracovného odevu pred a po začatí Vašej pracovnej zmeny, si Vám dovoľujeme poskytnúť nasledujúce právne stanovisko. Potreba prezliekania sa pred a po začiatku pracovnej zmeny zamestnancom môže vyplývať buď z vnútropodnikových predpisov zamestnávateľa, alebo mať priamu previazanosť s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. V závislosti od tejto skutočnosti sa bude posudzovať aj prípadné započítanie predmetného času potrebného na to, aby sa zamestnanec prezliekol alebo vyzliekol z pracovného odevu do/civilného odevu. V prípade, že ide len...
Read More
14
dec

Jedným z najvyužívanejších benefitov Moderných odborov Volkswagen je právne poradenstvo

Moderné odbory Volkswagen (MOV) zabezpečujú svojim členom bezplatné právne služby advokátskej kancelárie. Počas celého roka vyriešili advokáti právne prípady vyše 250 členov MOV priamo na prvotnom stretnutí, zatiaľ čo viac ako 100 prípadov si žiadalo hlbšiu analýzu. Už niekoľko rokov naše Moderné odbory úspešne spolupracujú s advokátskou kanceláriou Okenica&Šula. Právnici  sú k dispozícii v priestoroch odborov v rámci závodu Volkswagen každý piatok od 8,00 do 14,00 hodiny. V priemere ich navštívi 3 až 6 ľudí každý piatok, pričom častokrát prichádzajú s prípadmi mimo pracovného práva. „Moderné...
Read More
29
sep

Vedenie slovenského Volkswagenu ide okrádať zamestnancov, aby dostalo svoje odmeny

Moderné odbory Volkswagen rozhodne nesúhlasia s krokmi vedenia bratislavského závodu znížiť skupinové ohodnotenie všetkých zamestnancov. Žiadny zamestnaváteľ nesmie siahnuť ľuďom na mzdy, nie to ešte Volkswagen ako „najlepší zamestnávateľ“.   “Cieľom vedenia Volkswagen Slovakia je dosiahnuť zníženie nákladov o 1%, aby mohlo nemeckej matke vykázať zisk a tak dostať svoje tučné odmeny. Neštítia sa pri tom siahnuť na to posledné – na peniaze zamestnancov, a to všetkých paušálne. Rázne odmietame protiprávne a jednostranné rozhodnutie vedenia Volkswagenu Slovakia znížiť skupinové ohodnotenie...
Read More
25
sep

Moderné odbory Volkswagen nepodporujú politickú kampaň na téme zastropovania veku odchodu do dôchodku, majú lepšie riešenia

„Moderné odbory Volkswagen (MOV) majú lepšie riešenia ako populistické zastropovanie odchodu veku do dôchodku. Priznajme si to, demografia nepustí a buď bude vek odchodu do dôchodku stúpať alebo budú dôchodcovia žobrákmi s nízkym dôchodkom,“ povedal Zoroslav Smolinský, predseda MOV. Netreba zabúdať, že to bola sociálno-demokratická vláda Roberta Fica v roku 2012, ktorá zaviedla automat na zvyšovanie veku odchodu do dôchodku od roku 2017. Dnes paradoxne strana SMER-SD podporuje časť odborárov, ktorí vedú kampaň za zastropovanie veku odchodu do dôchodku: „Pán...
Read More
20
sep

Súd predbežne rozhodol v prospech martinských zamestnancov Volkswagenu a zaviazal zamestnávateľa vyplatiť kompenzačný príspevok vyplývajúci z kolektívnej zmluvy

Okresný súd Bratislava III vydal 14. septembra 2018 vo veci prvej zo štyroch podaných žalôb na spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s. (VW SK) platobný rozkaz, ktorým zaviazal zamestnávateľa, aby zaplatila zamestnancom nevyplatený kompenzačný príspevok na dopravu a ubytovanie od januára 2018 vrátane zákonných úrokov z omeškania. Zamestnávateľ má 15 dní na začatie plnenia svojich záväzkov z kolektívnej zmluvy a ukončenie diskriminácie našich martinských kolegov. Zamestnávateľ môže ešte podať odpor voči platobnému príkazu. Vedenie závodu od 1. januára 2018 diskriminuje zamestnancov v...
Read More
17
júl

Martinskí zamestnanci v spolupráci s Modernými odbormi Volkswagen podávajú žalobu na vedenie závodu

Martinskí zamestnanci v koordinácii s Modernými odbormi Volkswagen podávajú žalobu na vedenie závodu Volkswagen Slovakia. Vedenie závodu diskriminuje zamestnancov v martinskom závode nevyplácaním kompenzačného príspevku na dopravu a ubytovanie, ktorý je zakotvený v kolektívnej zmluve a platí pre všetkých zamestnancov Volkswagen Slovakia.  „Moderné odbory Volkswagen nebudú podporovať rozdiely, ktoré vedenie závodu robí medzi svojimi zamestnancami v Stupave, v Bratislave a v Martine. Nárok vyplývajúci z platnej kolektívnej zmluvy platí pre všetkých zamestnancov Volkswagenu rovnako, bez ohľadu na miesto výkonu práce zamestnancov VW. Toto konanie zamestnávateľa nielen hrubo porušuje záväzky z...
Read More
21
jún

Súd potvrdil, že Moderné odbory Volkswagen sú v slovenskom závode väčšinové

Výsledky kolektívneho vyjednávania, ktoré sa podarilo dosiahnuť aj pomocou štrajku presne pred rokom boli ohrozené žalobou zo strany Základnej organizácie Odborového združenia KOVO VW SK (ďalej len ZO OZ KOVO VW SK). To sa žalobou snažil zvrátiť rozhodnutie rozhodcu určeného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, že Moderné odbory Volkswagen sú väčšinovou odborovou organizáciou v závode Volkswagen Slovakia, a teda boli oprávnené viesť kolektívne vyjednávanie a uzatvoriť kolektívnu zmluvu. Krajský súd v Prešove zamietol podanú žalobu zo strany ZO OZ KOVO VW SK na...
Read More
21
máj

Jolana Julkeová a Zoroslav Smolinský obhájili svoje pozície vo voľbách do dozornej rady Volkswagen Slovakia, a.s.

 Zoroslav Smolinský, predseda Moderných odborov Volkswagen a  Jolana Julkeová, podpredsedníčka Moderných odborov Volkswagen, obhájili svoje pozície vo voľbách do dozornej rady Volkswagen Slovakia, a.s. Zoroslav Smolinský vyhral voľby s najvyšším počtom hlasov 5 398, Jolana Julkeová vyhrala voľby s druhým najvyšším počtom hlasov 4 624.  „Vo Volkswagene pracujem viac ako 25 rokov a dôverne poznám nemecké prostredie a vedenie koncernu. Úloha dozornej rady bude v nasledujúcom období strategicky dôležitá, pričom z dlhoročným skúseností z dozornej rady viem, aké je náročné presadzovať v nej záujmy zamestnancov Volkswagenu. Som presvedčený...
Read More
1 2 3 4 5 7