Aktuality

21
jún

Súd potvrdil, že Moderné odbory Volkswagen sú v slovenskom závode väčšinové

Výsledky kolektívneho vyjednávania, ktoré sa podarilo dosiahnuť aj pomocou štrajku presne pred rokom boli ohrozené žalobou zo strany Základnej organizácie Odborového združenia KOVO VW SK (ďalej len ZO OZ KOVO VW SK). To sa žalobou snažil zvrátiť rozhodnutie rozhodcu určeného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, že Moderné odbory Volkswagen sú väčšinovou odborovou organizáciou v závode Volkswagen Slovakia, a teda boli oprávnené viesť kolektívne vyjednávanie a uzatvoriť kolektívnu zmluvu. Krajský súd v Prešove zamietol podanú žalobu zo strany ZO OZ KOVO VW SK na...
Read More
21
máj

Jolana Julkeová a Zoroslav Smolinský obhájili svoje pozície vo voľbách do dozornej rady Volkswagen Slovakia, a.s.

 Zoroslav Smolinský, predseda Moderných odborov Volkswagen a  Jolana Julkeová, podpredsedníčka Moderných odborov Volkswagen, obhájili svoje pozície vo voľbách do dozornej rady Volkswagen Slovakia, a.s. Zoroslav Smolinský vyhral voľby s najvyšším počtom hlasov 5 398, Jolana Julkeová vyhrala voľby s druhým najvyšším počtom hlasov 4 624.  „Vo Volkswagene pracujem viac ako 25 rokov a dôverne poznám nemecké prostredie a vedenie koncernu. Úloha dozornej rady bude v nasledujúcom období strategicky dôležitá, pričom z dlhoročným skúseností z dozornej rady viem, aké je náročné presadzovať v nej záujmy zamestnancov Volkswagenu. Som presvedčený...
Read More
09
máj

O vstup do Spoločných odborov Slovenska prejavil záujem Nový odborový zväz polície

O vstup do Spoločných odborov Slovenska prejavil záujem aj Nový odborový zväz polície. O spojení sa v Spoločných odboroch Slovenska rokujú Moderné odbory Volkswagen a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek, pričom k rokovaniam boli prizvané aj ďalšie významné odborové organizácie. Spoločné odbory Slovenska sa stanú samostatným, nezávislým a profesionálnym združením odborových zväzov a organizácií, ktoré budú  spoločne presadzovať zlepšenie podmienok pre všetkých zamestnancov aj policajtov v právnom poriadku na Slovensku. „Do rokovaní o spojení sa v Spoločných odboroch Slovenska sme pristúpili s odhodlaním presadiť lepšie podmienky výkonu služby všetkých policajtov na...
Read More
04
máj

Vedenie Volkswagenu neplní záväzky z platnej kolektívnej zmluvy a diskriminuje zamestnancov z VW Martin

Vedenie Volkswagen Slovakia, a.s. porušuje záväzok vplývajúci z platnej kolektívnej zmluvy, a to nevyplácaním príspevku na dopravu a ubytovanie zamestnancom v martinskom závode, ktorý nadobudol platnosť a účinnosť od 1. januára 2018. Ak vedenie Volkswagen Slovakia, a.s. nepristúpi k naplneniu záväzku voči zamestnancom Volkswagenu a nedoplatí martinským zamestnancom dlžnú sumu, Moderné odbory Volkswagen, ako väčšinová odborová organizácia zastupujúca všetkých zamestnancov Volkswagen Slovakia, pristúpi k podaniu žaloby voči vedeniu spoločnosti v zmysle platnej legislatívy. „Považujeme za diskriminačné, že zamestnávateľ vypláca kompenzačný príspevok na dopravu a ubytovanie zamestnancom prevádzok v Stupave...
Read More
30
apr

Silné odborové organizácie rokujú o spojení v Spoločných odboroch Slovenska

Moderné odbory Volkswagen a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek rokujú o spojení sa v Spoločných odboroch Slovenska, prizvali aj ďalšie odborové organizácie vrátane Lekárskeho odborového združenia. Spoločné odbory Slovenska sa stanú samostatným, nezávislým a profesionálnym združením odborových zväzov a organizácií, ktoré bude expertným think-tankom v oblasti pracovného práva a zamestnávania na Slovensku. „Na Slovensku vzniká nová vlna aktívnych odborových organizácií, ktorú vnímam ako reakciu na dlhodobú stagnáciu a nečinnosť tradičných odborov. Ako predseda najväčšej odborovej organizácie na Slovensku sa stretávam s hlbokou nedôverou ľudí v systém...
Read More
24
apr

Anketa na zmluvnú dopravu VW pre Malacky a Stupavu

Vážení odborári, vážení zamestnanci, tak ako sme už  informovali prinášame Vám anketu, ktorej cieľom je zistiť záujem zamestnancov o nasadenie dopravy z Malaciek a Stupavy. Prosíme o vyplnenie ankety všetkých kolegov, ktorí majú záujem cestovať zmluvnou dopravou z vyššie uvedených miest. V ankete sú uvedené aj podmienky k doprave, prosíme o dôkladné si prečítanie skôr ako začnete anketu vypĺňať. Anketa sa týka kmeňových a agentúrnych zamestnancov VW a kmeňových zamestnancov DHL , ktorí bývajú v spomínaných mestách. Anketa bude prebiehať...
Read More
13
mar

Voľby zástupcov zamestnancov do Dozornej rady VW SK a.s.

Vážené odborárky, vážení odborári a zamestnanci VW SK, a.s. V dňoch 15. 3. 2018 až 14. 4. 2018 sa budú konať voľby zástupcov zamestnancov do Dozornej rady VW SK, a. s.. Bližšie informácie získate na nástenkách v jednotlivých halách, intranete VW a v mobilnej aplikácii VW. Dovoľte nám aby sme Vám predstavili kandidátov za odborovú organizáciu Moderné odbory Volkswagen.  
Read More
15
feb

Zostrih z tlačovej konferencie, kde informujeme aj o našej pripravenosti ísť do ostrého štrajku

Pozrite si zostrih z tlačovej konferencie, kde informujeme aj o našej pripravenosti ísť do ostrého štrajku.
Read More
1 2 3 4 5 6