Aktuality

06
okt

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIA V DHL EXEL A AUTOVISION BOLI ÚSPEŠNE UKONČENÉ

Kolektívne vyjednávanie medzi odbormi a spoločnosťami, ktoré pôsobia v areáli Volkswagen Slovakia a zároveň Volkswagenu dodávajú služby – DHL EXEL a AUTOVISION, bolo ukončené. Moderným odborom Volkswagen, ktorí zastupovali vo vyjednávaní zamestnancov DHL EXEL a AUTOVISION, sa tak podarilo skokovo zvýšiť základné mzdy zamestnancov, a to celkovo o 13,46% s platnosťou kolektívnych zmlúv na 24 mesiacov. „Za výsledkami Moderných odborov Volkswagen si stojím, pretože prinášajú ľuďom stabilné pracovné miesta a vyššie mzdy. V kolektívnom vyjednávaní sme zastávali neľahkú pozíciu, keďže našim cieľom bolo zlepšiť pracovné podmienky aj zamestnancov DHL...
Read More
16
jún

“Naše platové požiadavky sú opreté o jasné ekonomické čísla “

Moderné odbory Volkswagen vstupujú do štrajku s nezmenenou požiadavkou na navýšenie tarifných platov o 16%.  Táto požiadavka nie je rozmarom odborárov, ako sa dnes rôzni štrajkokazi snažia tvrdiť, ale opiera sa o presné a nespochybniteľné ekonomické čísla. Za ostatných 7 rokov v podniku stúpla tarifná mzda v najrozšírenejšej 6 tarifnej triede súhrnne o 21% (z 848,- na 1027,- Eur), t.j. v priemere o 3% ročne, avšak produkcia len  modelov SUV vzrástla v rokoch 2010 – 2015 o viac ako 165% na 222.213 vyrobených automobilov....
Read More
14
jún

“Na tomto podniku nám záleží. Preto ideme štrajkovať za jeho zamestnancov, ale aj za úspech podniku v budúcnosti “

V priebehu budúceho týždňa budú zamestnanci Volkswagen Slovakia štrajkovať za spravodlivé platy a lepšie pracovné podmienky. To znamená, že v závode bude zastavená výroba. Moderné odbory Volkswagen dnes disponujú súhlasnými vyjadreniami so štrajkom od nadpolovičnej väčšiny zamestnancov podniku, tieto predložia vedeniu podniku, čím bude splnená základná zákonná podmienka pre spustenie štrajku. Štrajk prebehne plne v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Právo na štrajk garantuje na Slovensku okrem iného Ústava Slovenskej republiky a nikto nemôže žiadneho zamestnanca v tomto práve obmedzovať....
Read More
09
jún

Kolektívne vyjednávanie vo Volkswagen Slovakia bolo ukončené

Vyjednávanie o kolektívnej zmluve vo Volkswagen Slovakia bolo dnešným 11. kolom rokovaní ukončené. Vzhľadom na to, že zo strany zamestnávateľa ani dnes nedošlo k žiadnemu posunu v smere naplnenia požiadaviek zamestnancov na zlepšenie pracovných a platových podmienok, nevidia Moderné odbory Volkswagen v pokračovaní rokovania žiadny zmysel. “My nemôžeme ustúpiť z požiadaviek zamestnancov, ktoré nám dlhodobo tlmočia a ktorých naplnenie požadujú. Stav, do ktorého sme sa po jedenástich kolách rokovaní dostali, nás neteší, našou povinnosťou je ale bojovať za našich zamestnancov, na...
Read More
06
jún

Moderné odbory Volkswagen dnes navrhli ukončiť kolektívne vyjednávanie o kolektívnej zmluve na rok 2017

Žiaľ, zo strany zamestnávateľa ani na dnešnom, už 10. kole rokovania o úprave platových a pracovných podmienok zamestnancov VW SK opäť nedošlo k žiadnemu relevantnému posunu v smere zohľadnenia požiadaviek odborov na spravodlivý podiel zamestnancov na mimoriadnych ekonomických úspechoch podniku. Predložený návrh vedenia VW na zvýšenie platov o 4,2 % od 1. júla 2017, o 4% od 1. januára 2018 a jednorazový príspevok vo výške 320,- eur v žiadnom prípade nezodpovedá oprávneným požiadavkám zamestnancov, na ktorých stojí v nemalej miere...
Read More
11
máj

Akcia pre členov Moderných odborov Volkswagen

Milé odborárky, milí odborári,   napriek tomu, že sa momentálne nachádzame v napätej situácii kedy každý z našich zamestnancov očakáva pozitívne výsledky spojené s vyjednávaním o  novej Kolektívnej zmluve na ďalšie obdobie,dovoľujeme si Vás touto cestou srdečne pozvať na akciu Moderných odborov Volkswagen.Pri tejto príležitosti si zároveň pripomenieme 25.výročie  založenia  odborov vo VW. Hlavnou myšlienkou je, že odbory tu boli, sú a vždy budú pre všetkých odborárov, ktorí nás podporujú v dobrých, ale aj v zlých časoch. Vašu trpezlivosť a hlavne podporu si nesmierne vážime a aj...
Read More
25
apr

Požadujeme pre zamestnancov spravodlivý podiel na úspechoch podniku

Rokovania o kolektívnej zmluve pre rok 2017 vo Volkswagen Slovakia boli dnes ukončené. Moderné odbory Volkswagen naďalej trvajú na požiadavke zvýšenia tarifných platov o 16%, čo považujú za adekvátne vzhľadom na hospodársky rast podniku aj situáciu na pracovnom trhu. Zamestnávateľ však túto požiadavku odmieta, čo znamená, že Moderné odbory Volkswagen požiadajú o sprostredkovateľa Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR. Moderné odbory Volkswagen vyjadrili poľutovanie a nepochopenie prístupu vedenia Volkswagen Slovakia k oprávneným požiadavkám na zlepšenie platového ohodnotenia zamestnancov. V...
Read More
20
apr

Kolektívne vyjednávanie vo Volkswagen Slovakia prinieslo výrazný posun

Dnešné 6. kolo Kolektívneho vyjednávania vo Volkswagene Slovakia prinieslo výrazný posun v smere naplnenia požiadaviek na zlepšenie platových podmienok zamestnancov podniku. Zástupcovia Moderných odborov Volkswagen na rokovaní opätovne predložili svoje požiadavky, predovšetkým požiadavku na zvýšenie mzdového ohodnotenia zamestnancov. Po intenzívnej a tvrdej diskusii je možné konštatovať, že kolektívne vyjednávanie vo VW SK smeruje k naplneniu hlavnej požiadavky Moderných odborov Volkswagen na navýšenie tarifných miezd o 16%. Kým v predchádzajúcich kolách Kolektívneho vyjednávania bola táto požiadavka opakovane zamietnutá, dnes ju zamestnávateľ neodmietol a vybral si čas na...
Read More
1 3 4 5 6