Dušan Chalupa

Podpredseda MOV

Členstvo v komisiách:

komisia KPČ