Dušan Chalupa

Podpredseda Moderných odborov Volkswagen

Členstvo v komisiách:
–  sociálna komisia,  komisia KPČ