Gabriela Kissová

Predseda HV- Hala H3a – montáž Porsche

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP