Gabriela Kissová

Predseda halového úseku- hala H3a – montáž Porsche

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, stravovacia komisia, komisia KPČ