Ján Macho

Predseda Halového výboru - závod VW Martin

Členstvo v komisiách:
– sociálna komisia Martin,  komisia BOZP, stravovacia komisia, komisia idea manažment