Martin Mikula

Predseda Halového výboru - Hala H5, personálna a finančná oblasť, logistika, Volkswagen Group Services, nástrojáreň Stupava

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, stravovacia komisia