Martin Mikula

Predseda halového úseku - hala H5, administratíva, personálna a finančná oblasť, logistika VW, Volkswagen Group Services, strážna služba

Členstvo v komisiách:
– komisia BOZP, stravovacia komisia, dopravná komisia, sociálna komisia