Zdenko Lehocký

Predseda Halového výboru - firma DHL

Členstvo v komisiách:
– sociálna komisia, komisia BOZP, škodová komisia