Zdenko Lehocký

Predseda halového úseku - firma DHL

Členstvo v komisiách:
– sociálna komisia, komisia BOZP, škodová komisia